Product vrijgave & Certificering

BNPD heeft ruime ervaring met verschillende richtlijnen, normen, IP bescherming en keurmerken. Hierdoor bewegen we ons makkelijk door deze soms complexe materie en weten we wat relevant is voor uw project. Wij staan u graag bij in het begeleiden van dit soort trajecten tijdens een ontwikkel project. U kunt daarbij denken aan:

IP: Intelectual Property 

 • Technische patenten (octrooi)
 • Modelrechten
 • Merkrechten
 • Ideebescherming

Voorbeelden van richtlijnen, normeringen en keurmerken

 • CE- keurmerk algemeen
 • Algemene productveiligheid 2001/95/EG
 • Low Voltage Directive (LVD) (2014/35/EU) 
 • EMC Directive 2014/30/EU 
 • Explosie veiligheid ATEX NEN-EN-IEC 60079
 • Machinerichtlijn 2006/42/EG
 • Medical devices ISO 13485
 • 13155_NEN-EN_2003+A2_2009_hijsmiddelen
 • Cosmetic Products Regulation (EC) No 1223/2009
 • REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006
 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,

Naast wettelijke keurmerken hebben we ook ervaring met het behalen van industrie keurmerken en erkenningen zoals design awards.

 • Cradle to Cradle
 • Eco flower
 • MVO prestatie ladder
 • Goed industrieel ontwerp
 • Red dot Design award
 • IF design award