Idea sketching & Concepting

BNPD kan uw idee voor een product verder verkennen, vormgeven en uitwerken. Aan de hand van ideeschetsen worden deeloplossingen bedacht en getoetst in een iteratief proces. De beste oplossingen worden uitgewerkt tot een aantal concepten, waaruit de uiteindelijke uitwerking gekozen wordt.